INSTITUT de PSICOLOGIA ANALÍTICA
C.G.JUNG

BARCELONA
Membre (Training Group) de la 
IAAP, 
International Association for Analytical Psychology

TRADUIR WEB (http://www.institutcgjungbcn.cat)
El Dr. Raimon Arola, amic de l'Institut i docent en el Màster de Psicologia Analítica,
ha presentat en l'Ateneu Barcelonés
el poemari "Els ocells no tenen por a volar"

Raimon Arola (Tarragona, 1956) és doctor en Història de l'Art i professor de la Facultat de Belles Arts de la
Universitat de Barcelona.
Ha publicat Simbolisme del temple, Les estàtues vives. Assaig sobre art i simbolisme, El tarot de Mantegna,
Els amors dels déus. Mitologia i alquímia, La càbala i l'alquímia en la tradició espiritual d'occident,
segles XV-XVII i Images cabalistiques et alchimiques