ARQUETIPS I MITES

1.-Aquest seminari representa un aprofundiment del que la Professora Malka Gonzàlez exposa en les sessions ofertes a ´Formació Permanent:

Aprofundiment i concreció: No és tracta de conèixer mites per fer diagnòstic. no es tracta de veure si un humà o grup humà, es troba agafat, per dir-ho així, per un mite, com per exemple el de Sísif, com si en clínica es digués: tu tens un trastorn d'ansieat, posa per cas.

2.- Es tracta de que tot mite es mou, es belluga, d'una forma determinada en una época del devenir de la humanitat. Mites poden esdevenir de bell nou, corresponent a aquest devenir. Es tracta d'endevinar per tant en la nostra época quin mite està prenent cos, fruit del prendre cos, del "encarnarse", dels arquetips que condueixen el nostre psiquisme, particularment en les seves capes col·lctives,  particularment en les coordenades espai-temporals del nostre entorn.

3.- Els mites no han estat construits d'una vegada per sempre, son com totes les danses, que es fan i es desfan, Cal prendre cura del que s'està movent actualment, no només piratejar models del passat. Cal no confondre els arquetips amb les imatges que de ells emergeixen. Cal no confondre els mites, amb la seva i diversa expresió en cada cultura.

4.- En un moment determinat a Jung li varen preguntar: ¿Quin és el mite del nostre temps? Respongué: La divisió.

5.- El programa que es troba subjacent en aquest tema, en la Formació Permanent, el recordem aquí:

Objectius: Conèixer la influencia dels mites creences i costums que des de l’entorn cultural condicionen i influencien la vida humana. Veure la correlació entre inconscient col.lectiu i entorn cultural.


Programa:
Psicologia analítica i Humanitats.
Mites, creences, idees i costums.
Mitologemes i endodeliris.
Les coordenades espai i temps de cada cultura.
Després del posmodernisme.

Avaluació: Anàlisi de mites del nostre temps.