INSTITUT de PSICOLOGIA ANALÍTICA
C.G.JUNG

BARCELONA
Membre (Training Group) de la 
IAAP, 
International Association for Analytical Psychology

TRADUIR WEB (http://www.institutcgjungbcn.cat)


Publicacions IAAP

   La llista de membres es troba per noms individuals, per societat i per llocs geogràfics.

La Newsletter conté a la pàgina 125 el text referent a l'Institut
a cura de Lluís Pulgar

El programa del Congrés conté la prsentació de
Damià Ruíz:
The prometheic society and its enemies: "the other" as the awakener of the spirit in the shadow.
(Thursday, Break-out Sessions)

Podeu demanar aquestes publicacions, si no les heu rebut, a presidencia@institutcgjungbcn.cat