INSTITUT C.G.JUNG 
BARCELONA
Membre de la International Association for Analytical Psychology

 

 

 


RECERCA

Les activitats de formació constitueixen per sķ mateixes
ąmbits de recerca,
(veure l'apartat "formació")

A banda d'aixó en el moment actual estem interessats en:

"L'inconscient col·lectiu del poble catalą i les seves manifestacions"
i
"La iatrogčnia en l'exercici de la professió del psicņleg
 i les confusions institucionals que pateix el seu exercici"

 L'institut estą obert en aquests temes a la consideració i participació dels qui hi vulguin col·laborar,

Contacteu amb

recerca@institutcgjungbcn.cat